facebook

Szkolenia

Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej.

Henry Ford

 

W czasach, kiedy konkurencja na rynku jest coraz większa konieczne staje się inwestowanie w rozwój firmy .  W związku z tym, że każdą organizację tworzą ludzie, którzy z kolei wytwarzają coś dla innych ludzi, oczywista wydaje się potrzeba doskonalenia ich umiejętności. Nie dziwi zatem fakt, że inwestowanie w  szkolenia i rozwój pracowników jest silnie skorelowane z pozycją i dochodami firmy (Szkolenia w Polsce, 2012; Investing in Companies that Invest in People).

Programy autorskie realizowane przez Pawlikcoaching dostarczają uczestnikom cennej w środowisku biznesowym wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów funkcjonowania relacji międzyludzkich,coachingu, rozwoju kreatywności, motywacji, a także zasad komunikacji, perswazji czy skutecznej sprzedaży. Uczestnicy szkoleń dostają gotowe rozwiązania, które mogą wykorzystać w konkretnych sytuacjach biznesowych. Dzięki szkoleniom pracownicy nie tylko nabędą  przydatną wiedzę i umiejętności, ale także poczują się silniejsi, bardziej kompetentni oraz lepiej zmotywowani do pracy i dalszego rozwoju.

W związku z tym, ze duże efekty przynoszą programy mieszane, w których szkolenia stanowią dobry wstęp bądź uzupełnienie coachingu, chętnie tworzymy hybrydy szkoleniowo-coachingowe oraz wykorzystujemy nasze doświadczenie w tym zakresie podczas realizacji szkoleń.  Z badań wynika, że „programy szkoleniowo-coachingowe podwyższają produktywność menadżerów 4-krotnie bardziej niż same szkolenia. Podczas, gdy szkolenia podwyższyły produktywność menadżerów o 22%, to po rozszerzeniu programu szkoleniowego o 8 indywidualnych sesji coachingu, produktywność menadżerów wzrosła o 88%.”(źródło: ExecutiveCoaching as a Transfer of Training Tool: Effects on Productivity in a Public Agency.aut.Olivero, Gerald; Bane, K. Denise; Kopelman, Richard E. (1997)).

 

Dlaczego warto wybrać autorskie programy Pawlikcoaching?

Nasze programy :

Metody jakie wykorzystuję w czasie szkoleń to między innymi: 

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ!

Pierwsze spotkanie w przypadku Klientów biznesowych jest bezpłatne. Chętnie przyjadę na niezobowiązującą wizytę do Twojej firmy aby zapoznać się z waszą obecną sytuacją (wyzwaniami, potrzebami, celami) oraz zaprojektować indywidualny program rozwojowy lub naprawczy. Na tej podstawie wspólnie zastanowimy się jakie korzyści może wynieść Twoja organizacja ze współpracy z nami, podejmiemy decyzję o ewentualnej współpracy oraz wyznaczmy jakie będą w tym momencie najlepsze formy działań dla waszej organizacji.