facebook

Skuteczność coachingu

Coaching jest obecnie obok IT drugą najszybciej rozwijającą się dziedziną na świecie. Międzynarodowe badania wskazują na bardzo wysoką skuteczność coachingu zarówno w przypadku Klientów indywidualnych jak i firm. Poniżej wyniki kilku przykładowych badań:

 1. Z badania przeprowadzonego w 2008 roku przez firmę PricewaterhouseCoopers na zlecenie International Coach Federation, wynika, że według Klientów, coaching najczęściej przynosi poprawę w takich obszarach jak: pewność siebie, związki międzyludzkie, umiejętności komunikacyjne, kompetencje interpersonalne, wydajność pracy, równowaga życia zawodowego i prywatnego, zdrowie, dobre samopoczucie, rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe, organizacja życia osobistego zarządzanie firmą, zarządzanie czasem , efektywność zespołów.

  N= 2165 z 64 krajów, wykres przedstawia % osób które odczuło poprawę w poszczególnych obszarach życia.

 2. W 2009 roku firma „A BetterPerspective” przeprowadziła badanie na reprezentatywnej próbie 339 osób, które skorzystały lub/i były zleceniodawcami coachingu dla innych osób.
  Jako główne indywidualne korzyści z coachingu, badani wskazywali:

  • poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)
  • podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)
  • pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)
  • wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)
  • rozwój samoświadomości (42%)
  • wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)
  • lepsze rozumienie roli i celów (37%)
  • korekta zachowań i wyjaśnienie trudności (33%)

  Główne korzyści z coachingu dla organizacji to:

  • pełne wykorzystywanie indywidualnego potencjału osoby (79%)
  • wzmocnienie osobistego zobowiązanego zaangażowania we własny rozwój (69%)
  • wzrost wydajności organizacji (69%)
  • podniesienie kreatywności/zdolności uczenia się oraz wiedzy (63%)
  • wzrost rzeczywistej motywacji pracowników (57%)
  • ułatwienie przyswojenia nowych stylów zarządzania i kultury organizacji (39%)
  • wzmocnienie relacji między ludźmi/oddziałami(35%)

  źródło:http://www.abetterperspective.com/Benefits_of_Coaching.htm

 3. Kolejno 85% i 80% menadżerów w wielkiej Brytanii, wskazuje na zwiększenie motywacji oraz pobudzenie odpowiedzialności, jako główną wartośćdla zespołu jaką daje coaching.
 4. "Według Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD) ponad 85% firm w Wielkiej Brytanii korzystało z coachingu jako wsparcia dla biznesu".


Zwrot kosztów inwestycji coachingu

 1. Według informacji podanych przez Arthura Shirk’a z CTI "…Badania przeprowadzone przez Right Management Consultants z siedzibą w Philadelphii odkryły zwrot z inwestycji w dolarach amerykańskich wydanych na coaching menedżerski (executive coaching) prawie 600%. Menedżerowie zaangażowani w coaching odnotowali wzrost w efektywności, poprawieniu relacji z bezpośrednimi podwładnymi i kolegami oraz większą satysfakcję z pracy (Bolch 2001). Badania przeprowadzone przez Metrix Global na temat coachingu wśród firm z listy Fortune 500 odkryły 529% zwrotu z inwestycji z coachingu plus wiele niematerialnych korzyści…"
 2. W przypadku większości firm, które posiadały dane dotyczące ROI(wskaźnik zwrotu inwestycji), wskaźnik waha się pomiędzy 100% a 1000%. 86% firm zgłosiło co najmniej 100% zwrotu kosztów coachingu, a 47% z nich uzyskało 10-krotny zwrot z inwestycji. Mediana (wartość centralna) wyniosła 700%, czyli 7-krotny zwrot z inwestycji. źródło ICF Global Coaching Client Study
 3. Według badań Manchester Consulting Group, zarządy firmy z grupy Fortune 100 stwierdziły, że ROI z coachingu zastosowanego w ich firmach średnio sześciokrotnie przewyższył ich koszt.
 4. Badanie przeprowadzone przez International Personnel Management Association wskazało, że efektywność szkoleń połączonych z coachingiem była większa o 88% niż zastosowanie samych szkoleń.
 5. Manchester Consulting Inc. w latach 1996 – 2000 przeprowadził badania, które wykazały, że zwrot z inwestycji dla programów coachingowych skierowanych do najwyższej kadry był blisko sześć razy większy niż ich koszt.
 6. Z Badań przeprowadzonych przez Metrix Global LLC na firmach z pierwszej pięćsetki firm światowych wynika, że choaching rozwoju umiejętności przywódczych przyniósł 529% zwrotu z inwestycji.
 7. The Economic Times zaprezentował wyniki badań, wskazujące że dzięki coachingowi w firmach (na podstawie rankingu stu spółek zaprezentowanych przez magazyn Fortune) ROI jest prawie sześć razy większe, niż koszty wprowadzenia programu szkoleniowego, w tym:
  • 77% poprawiają się relacje między pracownikami,
  • 67% wzrasta efektywność pracy zespołowej,
  • 61% wzrasta satysfakcja z wykonywanej pracy
 8. Badanie przeprowadzone na 500 spółkach z branży telekomunikacyjnej (na podstawie listy magazynu Fortune), wykazało, że wprowadzenie coachingu w firmach może podnieść wskaźnik rentowności przedsiębiorstw do 529%