facebook

Jak pracuję i czym się kieruję?

Najbliżej to kim jestem jako coach i jak pracuje oddają poniższe słowa:

,,Coach to osoba, która jest Twoim przyjacielem, ktoś kto troszczy się o Ciebie. Coach jest oddany w pomaganiu Ci w stawaniu się najlepszą wersją siebie. Coach będzie Cię wystawiał na próbę, nie pozwoli Ci na zatrzymanie. Coach ma wiedzę i doświadczenie ponieważ był w tym miejscu wcześniej. Nie jest kimś lepszym niż człowiek, którego  coachuje. Tak naprawdę Coach może mieć naturalną umiejętność wspierania samego siebie. Ponieważ Coach przez  lata koncentrował swoją energię w określonym obszarze życia, może Ciebie nauczyć tego jak przejść transformację w krótkim czasie.
Czasami Coach może nauczyć się nowej wiedzy, nowych strategii i umiejętności; pokazuje, jak osiągać mierzalne rezultaty. Czasami Coach nie musi Cię uczyć niczego nowego, ale przypomni Ci o tym, co powinieneś zrobić w odpowiednim momencie i popchnie Cię do zrobienia tego.
"
Tony Robbins – „Obudź w sobie olbrzyma”

Zadając odpowiednie pytania (oparte na mojej wiedzy psychologicznej, coachingowej i doświadczeniu w pracy z różnymi grupami ludzi) oraz stosując adekwatne narzędzia i metody (opracowane przez najwybitniejszych światowych psychologów i coachów) wiem w jaki sposób być Twoim przewodnikiem i towarzyszem w drodze do:

 

Dzięki odkryciu tego oraz mojemu wsparciu zbudujesz konkretną strategię osiągnięcia Twojego celu, która będzie:

Podsumowując:

Ja jestem ekspertem w dziedzinie psychologicznych aspektów funkcjonowania człowieka, jego możliwości i ograniczeń, procesu i struktury coachingowej, a Ty jesteś ekspertem od swojego życia, jesteś odpowiedzialny za to czy podejmiesz kroki, które sobie wyznaczysz i zrealizujesz swoje marzenia.

 

Czym się kieruje w pracy z Klientami?

W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etycznym International Coach Federation, największej międzynarodowej organizacji zrzeszających profesjonalnych coachów, co gwarantuje Ci najwyższą jakoś usług, bezpieczeństwo, poufność oraz atmosferę szacunku i zaufania.

Pełny Kodeks Etyczny ICF kliknij tutaj.

 

W swojej pracy wykorzystuje swoja wiedzę i umiejętności w zakresie: