facebook

Co to jest coaching?

"Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Właściwy Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania."
(R. Dilts)

 

Coaching to proces rozwoju osób lub organizacji, który opiera swoje założenie na tym, że człowiek wykorzystuje tylko część potencjału jaki posiada. W trakcie coachingu Klient dociera do swoich predyspozycji, talentów oraz definiuje swoje oczekiwania i potrzeby. To czas refleksji nad własnym życiem, pragnieniami i celami. Coaching nie tylko pomaga ustalić cele, ale również układa dokładny plan ich osiągania krok po kroku oraz towarzyszy Klientowi w ich osiąganiu, stale motywując i tym samym maksymalizując szanse na sukces

Warto pamiętać, że coaching nie jest psychoterapią (w przeciwieństwie do niej skupia się na rozwijaniu przyszłości, osiąganiu nowych celów, rozwiązywaniu problemów, a nie na szukaniu ich przyczyn i rozpatrywaniu odległej przeszłości), mentoringiem ani doradztwem. Różnice pomiędzy coachingiem a innymi metodami wsparcia najlepiej odzwierciedlają słowa Carol Wilson, która tłumaczy to na przykładzie osoby posiadającej obawy związane z prowadzeniem samochodu:

Zadanie coacha polega na wydobyciu z Klienta, jego zasobów i kreatywności. Coach słucha, stymuluje, motywuje i pomaga Klientowi dotrzeć w głąb samego siebie i spojrzeć na swoje życie z dystansu. Coach jest swego rodzaju przewodnikiem, stymulującym rozwój człowieka ale to od Klienta zależy, w którym kierunku rozwój nastąpi.

Coaching jest procesem, którego długość jest ustalana z każdym Klientem indywidualnie na pierwszym spotkaniu -zależy od założonych celów Klienta, jego potrzeb i oczekiwań. Coaching kończy się wtedy, kiedy Klient osiągnie zamierzone rezultaty, przeważnie po 3-6 miesiącach.

"Coaching jest PROCESEM doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać Klient. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym, jak to możliwe. Wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach najlepsze."
Joseph O'Connor